Ansatte på Landskontoret

Landskontoret

Adian Asker Fabrin
Tlf: 61714158
E-mail: asker@enhedslisten.dk.invalid

Anders Olesen
Faglig Koordinator
Tlf: 23243254
E-mail: faglig@enhedslisten.dk.invalid

Bjarne Hejlskov Nielsen
Tlf: 40272060
E-mail: bjarne.h@enhedslisten.dk.invalid

Didde Jacobsen
Kommunal- og regionalkoordinator
Tlf: 22490522
E-mail: didde.j@enhedslisten.dk.invalid

Dorte Sørensen
Henvendelser, årsmøde og andre træf
Tlf: 22100088
E-mail: dorte.s@enhedslisten.dk.invalid

Frederikke Hellemann
Tlf: 61625309
E-mail: frederikke.h@enhedslisten.dk.invalid

Johanne Skriver
Hovedbestyrelse, FU, henvendelser
Tlf: 24524146
E-mail: johanneskriver@enhedslisten.dk.invalid

Mads Hadberg
International koordinator
Tlf: 61624958
E-mail: mads.h@enhedslisten.dk.invalid

Mads Laurids Petersen
Hovedbestyrelse, FU, henvendelser
Tlf: 22490521
E-mail: mads.lp@enhedslisten.dk.invalid

Margit Rønberg
Tlf: 50901265
E-mail: margit@enhedslisten.dk.invalid

Maria Hejl Prudholm
Art Director
Tlf: 61625252
E-mail: grafisk@enhedslisten.dk.invalid

Merete Pedersen
Økonomi- og regnskabsansvarlig
Tlf: 22101123
E-mail: merete@enhedslisten.dk.invalid

Mette Grimstrup
Sekretariatsleder
Tlf: 22100090
E-mail: mette@enhedslisten.dk.invalid

Nina Marie Ericsson
Kommunikations- og administrationsudvikling
Tlf: 24524143
E-mail: nina@enhedslisten.dk.invalid

Palle Svarrer Lolk
IT
Tlf: 22100244
E-mail: palle@enhedslisten.dk.invalid

Rosa Levy Nicolajsen
Tlf: 23863605
E-mail: rosaln@enhedslisten.dk.invalid

Simon Knokgaard Halskov
Kommunikation, kampagne og medlemsblad
Tlf: 20868890
E-mail: simon.halskov@enhedslisten.dk.invalid

Steve McFarland
Organisationskoordinator med ansvar for kurser, træf og kampagner
Tlf: 22490525
E-mail: steve@enhedslisten.dk.invalid

Landskontoret - Svendborg

Jesper Kiel
Tlf: 24524155
E-mail: jesper@enhedslisten.dk.invalid