Afgørelse af

frister for hovedforslag og ændringsforslag

Februar 2014

Vedtægtsnævnet skal gøre opmærksom på, at de frister for hovedforslag og ændringsforslag (hhv. 10 uger og en måned) til årsmøder, der er anført  i vedtægterne, ikke kan fraviges, hverken til den ene eller den anden side. Dette fremgår ikke stjerneklart af den udsendte tidsplan for årsmødet den 16. – 18. maj. Vi skal derfor bede FU/hb om at sikre, at vedtægterne overholdes i forbindelse med planlægningen af årsmødet.