Årets politiske opgaver er fordelt

Referat af Enhedslistens hovedbestyrelsesmøder d. 25. maj og d. 22.-23. juni 2013. Af Søren Egge Rasmussen, medlem af Enhedslistens hovedbestyrelse.

Hovedbestyrelsen har på sine to første møder brugt en del tid på at konstituere sig og komme godt i gang med årets opgaver.

Oven på årsmødet skal arbejdsgrupper nedsættes. Omfattende opgaver om kommunalvalg, finanslov, skrivegruppe for principprogram, dagpengekampagne og EU-valgkamp er blevet fordelt og defineret. Og nyt et forretningsudvalg blev fundet ved fredsvalg.

Hovedbestyrelsen har haft fællesmøde med de ansatte, som i høj grad også skal være med til at gennemføre årsmødets beslutninger og være med til at opbygge og videreudvikle Enhedslisten. Hovedbestyrelsen har fordelt kontaktpersoner til afdelinger og udvalg for at være med til at sikre et godt samspil med afdelingerne.

De mange opgaver gør, at en del hovedbestyrelsesmøder afvikles over to dage. Det seneste blev holdt i Svendborg, hvor der også blev plads til at deltage i Syg i Svendborgs lørdagsprotest nummer 100, drikke en øl med de lokale medlemmer og integrere nye hovedbestyrelsesmedlemmer.

Gang i programarbejdet

Principprogrammets nye skrivegruppe er blevet sat i gang med afsæt i det debatoplæg, der lå til årsmødet, samt programmer fra norske og svenske søsterpartier. Der blev drøftet sprogligt forståelige afsnit, tekster skrevet før og efter sidste finanskrise, tekstlængder, politiske vægtninger, kvindefrigørelse og ”revolusjon er nødvendig”.

Skrivearbejdet skal Hovedbestyrelsen vurdere på flere møder i efteråret. Debatter i afdelinger skal planlægges til efter kommunalvalget, og derefter bliver ændringer behandlet via en delegeretkonference og yderligere debat i afdelinger frem mod næste årsmøde.

Klar til finanslovsforhandlinger

Vi har nu en plan A og en valgkampsledelse, hvis der skulle komme et folketingsvalg i år. Men vi har mere fokus på regions- og kommunalvalg og ser også på mulighederne for, at politiske krav fra kommuner kan komme til at præge de kommende finanslovsforhandlinger. Finansloven er ikke bare en kamp om at flytte rundt på et par milliarder men også en kamp om troværdighed, et forsøg på at ændre styrkeforhold i samfundet, at skabe et mere solidarisk samfund og tage klimakampen og andre miljøspørgsmål alvorligt.

Samtidig skal Enhedslisten forhandle sig frem til resultater, som lever op til årsmødets beslutninger om et brud med regeringens politik og vurdere det forhandlede ud fra en aktuel politisk og strategisk vurdering. Hovedbestyrelsen har nedsat en følgegruppe til forhandlingerne og diskuteret finanslovsdilemmaer. Og da Finansloven 2014 har deadline samme dag som kommunalvalget, er vi sikre på en spændende november måned.