85 akutjobs

85 akutjobs til 30.000 ofre for dagpengekatastrofen:

De ansvarlige partier må påtage sig et ansvar

Ugebrevet A4 kunne forleden berette, at kun 85 havde fået et akutjob. Sådan gik det med den ordning, som Corydon for et år siden solgte som “en fuldt dækkende løsning” med et løfte om 12.500 jobs. Hvilken hån mod de mange, som siden har mistet deres dagpenge – med de voldsomme sociale konsekvenser, som det har at få sin indkomst reduceret til 60 %.

Lige nu gælder det (skønsmæssigt) op mod 29.000, men vil nå betydeligt over 30.000 inden 1. januar. Dvs. langt over selv de værste skrækscenarier fra 2012, inkl. Finansministeriets interne tal, som dengang ansås som så bekymrende, at de blev tilbageholdt.

Men katastrofen stopper ikke 1. januar, men vil fortsætte ind i 2014, hvor yderligere 15.000 efter a-kasse-samvirkets seneste prognose vil miste deres dagpenge. Altså op mod 50.000 på kun to år, hvilket ingen i deres vildeste fantasi havde forudset (ej heller i den borgerlige lejr), da loven oprindeligt blev vedtaget på helt andre forudsætninger.

Kun de værste kynikere kan være tavse om denne udvikling, og det vil være udtryk for en total mangel på social empati, hvis den eneste kommentar, det kan give anledning til er, at “sådan er det jo!”

Det var Dansk Folkeparti, som fik ideen til den nye dagpengelov, som VK-regeringen fik vedtaget. Men det ændrer ikke ved, at det er den nuværende regering, som har det fulde ansvar for, at loven ikke blev lavet om.

Det har længe været velkendt, at de sociale konsekvenser af den nye dagpengelov har fået et omfang, som ingen havde forventet, da den blev vedtaget. Derfor er det ynkeligt at se de ansvarlige partiers ansvarsforflygtigelse og gensidige beskyldninger om, hvem der har mest ansvar for denne katastrofe.

Det er en udvikling, som et flertal i befolkningen – og alle partiers vælgerskarer – er imod. Hvis de andre partier delte Enhedslistens opfattelse af, at demokrati er at repræsentere befolkningens ønsker, havde denne lov for længst været lavet om.

Vedtaget på HB-møde d. 5. okt. 2013