Afgørelse af

hvornår et medlem skal slettes på grund af restance

Juli, 2014

Vedtægtsnævnet er blevet bedt om at afklare vedtægternes definition af, hvornår et medlem skal slettes på grund af restance.

I vedtægternes §3, stk.2: ”Medlemskab ophører ved mere end 6 måneders kontingentrestance.” Vedtægterne giver ikke yderligere vejledning om ophør af medlemskab som følge af manglende betaling af kontingent.

Kravet til kontingentbetalingen er derfor, at kontingentet er betalt i løbet af det første halvår efter opkrævningsdatoen.

Kontingentet opkræves 1. januar og 1. juli i hvert kalenderår. Konstateres det derfor ved den første gennemgang af kontingentindbetalingerne efter 1. juli, at der ikke er betalt kontingent for 1. halvår (altså det der blev opkrævet 1. januar det samme år), skal ikke-betalerne øjeblikkeligt slettes som medlemmer af Enhedslisten.

Derfor er svaret på det konkrete spørgsmål: ”Når et medlem endnu ikke har betalt 1. halvår af 2014 og heller ikke (indtil videre) har betalt 2. halvår af 2014, skal vedkommende så slettes allerede nu eller først efter nytår?”, at vedkommende skal slettes nu.